Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • ong gio vai nhun hasaki phi-200

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-200

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    200mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki HST-20 Trạng thái:                      Sẵn Hàng
 • ong gio vai nhun hasaki phi-250

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-250

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    250mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki HST-25 Trạng thái:                      Sẵn Hàng
 • ong gio vai nhun hasaki phi-300

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-300

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    300mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki HST-30 Trạng thái:                      Sẵn Hàng
 • ong gio vai nhun hasaki phi-350

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-350

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    350mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki HST-35 Trạng thái:                      Sẵn Hàng
 • ong gio vai nhun hasaki phi-400

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-400

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    400mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki HST-40 Trạng thái:                      Sẵn Hàng
 • ong gio vai nhun hasaki phi-450

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-450

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    450mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki HST-45 Trạng thái:                      Sẵn Hàng
 • ong gio vai nhun hasaki phi-500

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-500

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    500mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki HST-502 Trạng thái:                      Sẵn Hàng
 • ong gio vai nhun hasaki phi-600

  Ống Gió Vải Nhún Hasaki Phi-600

  Liên hệ

  Danh mục:                      Ống gió mềm nối quạt hút Đường kính:                    600mm Thương hiệu:                  Hasaki Kết hợp:                          Quạt hút nối ống Hasaki phi-600 Trạng thái:                      Sẵn Hàng