Quạt Ly Tâm Phòng Nổ, SSBGROUP sản xuất các loại quạt hút ly tâm công nghiệp tại Việt Nam, uy tín, chất lượng, giá rẻ cho các chủ đầu tư, công trình.

Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • quat ly tam phong no 1hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 1hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      1HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB01 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 2hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 2hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      2HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB02 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 3hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 3hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      3HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB03 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 5.5hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 5.5hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      5.5HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB05 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 7.5hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 7.5hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      7.5HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB7,5 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 10hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 10hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      10HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB10 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 15hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 15hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      15HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB15 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 20hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 20hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      20HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB20 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 25hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 25hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      25HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB25 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 30hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 30hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      30HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB30 Trạng thái:                     Sẵn Hàng
 • quat ly tam phong no 40hp

  Quạt Ly Tâm Phòng Nổ 40hp

  Liên hệ

  Danh mục:                      Quạt ly tâm phòng nổ Công suất:                      40HP Thương hiệu:                 SSB Mã Hàng:                        QLTPN-SSB40 Trạng thái:                     Sẵn Hàng